Nyereményjáték

A Szolgáltató időről időre különböző nyereményjátékokat indíthat a honlapon. A nyereményjátékokon való részvétel további feltételekhez kötött, mely feltételek és a nyereményjátékokkal kapcsolatos szabályok esedékesség esetén külön szabályzatban kerülnek elhelyezésre, mely szabályzatot a Szolgáltató időben közzéteszi a honlapon.

A NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA:


• A sorsoláson való részvétel ingyenes. A nyereményjátékunkon csak olyan természetes személyek regisztrálhatnak, akik már elmúltak 18 évesek és érvényes magyarországi lakcímmel rendelkeznek, valamint a kiírásnak megfelelően töltik fel a recepteket. 

• A nyereményjáték egy promóciós játék, mely a magyarországi
jogszabályoknak megfelelően kerül lebonyolításra. A nyerés kizárólag a
véletlenen és szerencsén alapul, de mivel a részvétel és a nyerési esély
ingyenes, szerencsejátéknak nem tekinthető. A promóciós játékban való
részvétel tehát ingyenes és független bármilyen megrendeléstől.

• A nyereményjáték kiküldési időszakát (2015. november 19. és 2015. december 10. között) követően 1 darab 50.000 forint értékű fődíjat, egy darab Receptvarázs 2016-os évkönyvet, és egy darab Zöldségek nagykönyve könyvet sorsolunk ki. A nyeremény személyi jövedelemadóját és a kapcsolódó járulékokat a nyertes nyilatkozata alapján fizetjük be az adóhatóságnak a kifizetéskor érvényben lévő adójogszabályok szerint. A díjak sorsolására 2015. december 10-én kerül sor a Tarsago Kft. székhelyén. A sorsolást a random.org oldalon található sorsolóprogrammal bonyolítjuk. A nyerteseket a sorsolást követően emailben értesítjük, a nyertesek nevét a weboldalunkon is feltüntetjük.

• Minden meghirdetett díjra 1 nyertes kerül kisorsolásra. A nyereményeket
készpénzre vagy más tárgyra átváltani nem lehet.

• A nyeremények személyesen átvehetőek székhelyünkön, igény szerint viszont postán is ki tudjuk küldeni.

• A nyereményjáték elsődleges célja oldalunk népszerűsítése és
regisztrációk számának növelése, illetve a résztvevők előzetes, kifejezett
és tájékozott hozzájárulásának megszerzése ahhoz, hogy a résztvevők részére közvetlen üzletszerzési tevékenység körébe tartozó saját és partnereinktől származó reklámokat, tájékoztató információkat juttathassunk el.

• A nyereményjátékban internetes regisztráció útján lehet részt venni.

• A játékra regisztrálók által a receptvarazs.hu oldalra feltöltött tartalomért (pl. személyes adatok, receptek, hozzászólások, osztályozások, üzenetek, hivatkozások, csatolt képek, videók, hanganyagok, bármilyen más média), a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel. A felhasználó szavatol különösen azért, hogy az általa a Honlapra feltöltött tartalom (pl. személyes adatok, receptek, hozzászólások, osztályozások, üzenetek, hivatkozások, csatolt képek, videók, hanganyagok, bármilyen más média) harmadik személyek jogait és a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik. Amennyiben a felhasználó által a honlapra feltöltött tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság igényt támaszt vagy eljárást indít, a felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadás, költség és kár megtérítését vállalja. A receptvarazs.hu tulajdonosa nem felelős a felhasználok által feltöltött tartalmakért, a felhasználók által feltöltött tartalmakkal kapcsolatos jogsértések esetén a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértés felderítése érdekében.

• A részvétel elengedhetetlen előfeltétele a jelen szabályzat alapos
elolvasása; minden esetben úgy tekintjük, hogy a játék résztvevői a
szabályzatot internetes regisztráció előtt elolvasták. A résztvevők az
interneten történő regisztrációval elfogadják a jelen szabályzatot, és
hozzájárulásukat adják az alábbiakban meghatározott, önkéntesen megadott személyes adatokkal végzett adatkezeléshez. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes tájékozott hozzájárulása. Az általunk kezelt személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakcím, telefonszám, születési dátum; az adatkezelés céljai a nyereményjáték lebonyolítása (nyertesek kisorsolása, értesítése, reklamációk kezelése, nyeremények átadása, nyertesek adatainak nyilvánosságra hozatala) és saját, illetve idegen célú közvetlen üzletszerzési tevékenység végzése, melynek során mind saját, mind üzleti partnereink ajánlatait és információit eljuttathatjuk a játékban részt vevők részére. A adatfeldolgozóként a következő személyeket használjuk fel:
DMS Dialogmarketing Kft., DEXIM Csomagoló és Csomagküldő Kft., Protocall Kft., Exel Packaging S.R.O., BIG FISH Internet-technológiai Kft., HCL Technologies, Sprinter Futárszolgálat Kft., DHL Packaging, Williams Lea, Reader's Digest Association Inc., Infocrossing Inc., Reader's Digest
Amsterdam, valamint a Magyar Telefon-Médiaintézet Kft., az fps webügynökség Kft. és a BCS Hungary Kft. Az adatkezelés időtartama a jogszabályok által elrendelt időtartam, illetve ennek hiányában a Kiadónkkal fennálló ügyfélkapcsolat időtartama; a személyes adatok az EGT-térségen kívüli államokba (pl. USA) is továbbításra kerülhetnek azzal a kitétellel, hogy a személyes adatokat más adatkezelő részére csak a törvényi feltételekkel összhangban továbbíthatjuk. Az érintettek jogorvoslati jogait az 1992. évi LXIII. törvény és a 2008. évi XLVIII. törvény tartalmazza. Az érintettek személyes adatainak felhasználását addig az időpontig tekintjük folyamatosnak, amíg ingyenesen és korlátozás nélkül e-mailben (np@readersdigest.hu) vagy postai úton (Tarsago Kft., Budapest 1970) nem kérik adataik törlését nyilvántartásunkból. De ez a játék lebonyolításával kapcsolatos adatkezelést nem érinti. A nyertesek bizonyos adatait (név, címből a helységnév) a nyertesek listájában, valamint a sorsolás eredményéről közzétett tájékoztatásainkban nyilvánosságra hozzuk. A nyereményjátékban csak olyan nagykorú, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akivel szemben kizáró ok nem áll fenn. A játékban a Tarsago Kft., a DMS Dialogmarketing Kft., a Protocall Kft., a Szonda Phone Kft., BIG FISH Internet-technológiai Kft., HCL Technologies, valamint a DEXIM Csomagoló és Csomagküldő Kft., a Sprinter Futárszolgálat Kft., a Magyar Telefon-Médiaintézet Kft., az fps webügynökség Kft. és a BCS Hungary Kft. tagjai, megbízottai, alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685§ b. pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.

• A nyereményjáték Magyarország területén zajlik, így abban részt venni
csak Magyarország területén érvényes lakcímmel lehetséges. A promóciós
játékot mindenféle szavatosság, garancia vagy más kötelezettségvállalás
nélkül nyújtjuk és az alkalmazandó jogszabályok által megengedett
legnagyobb mértékben kizárjuk a felelősségünket mindazon károkért,
jogkövetkezményekért és követelésekért (ideértve a közvetett, a
következményi és a véletlenszerű károkat is), melyek a promóciós játék
üzemeltetésével, felfüggesztésével, idő előtti befejezésével vagy
lebonyolításával kapcsolatban merülhetnek fel.

• A nyereményjáték sorsolás előkészítésével és menetével kapcsolatban
bármilyen kérdés esetén a résztvevők rendelkezésére áll ügyfélszolgálatunk a cs@tarsago.com e-mail címen és a (1) 296-3600-as telefonszámon. Postacímünk: Tarsago kft. 1970 Budapest.

• A különböző nyereményjátékok nyerteseinek listáját kérésre elküldjük,
amennyiben valamely résztvevő a sorsolást követően egy megcímzett és
felbélyegzett boríték megküldésével ezt kéri az ügyfélszolgálatunktól.